Cundiziuns generalas da fatschenta

1. Las tariffas inditgadas èn liantas.
2. En las tariffas èn inclusas la garanzia da qualitad e dumondas per indicaziuns pli precisas pertutgant ils texts che duain vegnir tractads.
3. Sche l’incumbensader sa retira da l’incumbensa senza culpa da l’incumbensada avant che l’incumbensa è vegnida furnida, resulta in’obligaziun da pajament en l’autezza da l’engaschi chaschunà fin là.
4. Cundiziuns da pajament: 30 dis, net. Taxas da banca van a quint da l’incumbensader.
5. L’incumbensada respecta punctualmain e fidaivlamain las cunvegnas da termin. Per retards en consequenza da malsogna u forza superiura na vegn dentant surpiglià nagina responsabladad.
6. Per l’admissibladad giuridica dals cuntegns è responsabel l’incumbensader. L’incumbensada n’accorda betg il bun per stampa e surpiglia en connex cun la stampa nagina responsabladad.
7. Ils texts vegnan tractads confidenzialmain. La transmissiun da texts e datas tranter l’incumbensader e l’incumbensada succeda a la ristga da l’incumbensader.
8. Questas cundiziuns generalas da fatschenta valan per tut las relaziuns commerzialas tranter l’incumbensada e l’incumbensader. Eventualas midadas basegnan la furma scritta. Sche singulas disposiziuns avessan dad esser invalidas u vegnir midadas, n’èn las disposiziuns restantas da questas cundiziuns da fatschenta betg pertutgadas da quai e mantegnan lur valaivladad.
9. L’incumbensader conferma cun la surdada da l’incumbensa ch’el ha prendì enconuschientscha da questas cundiziuns da fatschenta e ch’el las ha acceptà.